W ramach  programu wizyt studyjnych w Treblince, projektu Podróż Pamięci, finansowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, 5 czerwca 2019r. klasy I F, II C uczestniczyły w kolejnej, już drugiej, wycieczce  do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
Szkolnymi koordynatorami projektu były Pani Małgorzata Łukaszewska i Pani Monika Stempień.
W wycieczce uczestniczyły również: wychowawczyni klasy I F - Pani Teresa Witek oraz pedagog szkolny - Pani Milena Wierzbicka-Wąs.
Celem uczestnictwa w programie było między innymi: poznanie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów historycznych prowadzących do Holocaustu oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową i religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji.

30 maja uczniowie uczestniczyli w lekcji patriotycznej, mającej ich przygotować do odwiedzin w tym szczególnym miejscu Pamięci Narodowej.
”Treblinki nie można było przeżyć. Najsprawniejsza fabryka śmierci w machinie Holokaustu zabijała tylu ludzi, że nie starczało ziemi, by wszystkich zakopać. Gigantyczne ruszty do palenia ciał szybko okazały się za małe…”

Prezentacja dotycząca Treblinki

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły