WYCHOWAWCY I ZASTĘPCY WYCHOWAWCÓW  2018/19

lp

klasa

wychowawca

zastępca

1

1a tż

Kopij Agnieszka

Warchoł Ewelina

2

1b tż

Orłowski Dominik

Kołek Agata

3

1c tż

Stefan Agnieszka

Żak Grzegorz

4

1d tż

Dymarska Marzena

Wojciechowska Aleksandra

5

1e tż

Kopyt Katarzyna

Wójcik Marta

6

1f tż

Witek Teresa

Sadownik Dominika

7

1h hot

Muszyc-Niewiadomska Anna

Żurawska Anna

8

1i hot

Jadczak Anita

Fijołek Małgorzata

9

1j kel

Goliszewska-Szadura K.

Niwińska Ewa

10

2a tż

Burak Dorota

Chilińska Sylwia

11

2b tż

Leszczyńska Ilona

Tarach Grzegorz

12

2c tż

Kwiecień Elżbieta

Łukaszewska Małgorzata

13

2d tż

Jędrychowicz Joanna

Goliszewska-Szadura Katarzyna

14

2e tż

Dembiński Cezary

Roth Beata

15

2f tż

Krakoś Marlena

Krawczyk Aleksandra

16

2h hot

Runowiecki Roman

Krakoś Marlena

17

2i hot

Jaroszewska Małgorzata

Stadnicki Paweł

18

2j kel

Rybkowski Sławomir

Izbicka Magdalena

19

3a tż

Zarębska Elżbieta

Dzikowicki Mirosław

20

3b tż

Wicher Jolanta

Rybkowski Sławomir

21

3c tż

Łojek Lidia

Skrońc-Bielak Ewa

22

3d tż

Niwińska Ewa

Gulińska Edyta

23

3e tż

Gulińska Edyta

Wicher Jolanta

24

3f tż

Izbicka Magdalena

Burak Dorota

25

3g hot

Mirończuk Anna

Orłowski Dominik

26

3h hot

Ziętała Jolanta

Jadczak Anita

27

3i kel

Bieleń Krzysztof

Pytlarczyk Jacek

28

4a tż

Trykacz Agata

Grabowska Monika

29

4b tż

Tarach Grzegorz

Kopij Agnieszka

30

4c tż

Skrońc-Bielak Ewa

Mirończuk Anna

31

4d tż

Radzio Magdalena

Wójcik Marta

32

4e tż

Kłos Beata

Bidzińska-Myśliwiec Izabela

33

4f tż

Górska Lidia

Zarębska Elżbieta

34

4g hot

Stempień Monika

Runowiecki Roman

35

4h hot

Łukaszewska Małgorzata

Muszyc-Niewiadomska Anna

36

4i kel

Strojnik Ewa

Witek Teresa

37

1a kuch

Kalinowska-Wiącek Iwona

Jankowska Małgorzata

38

1c cuk

Birnbach Małgorzata

Radzio Magdalena

39

2a kuch

Grabowska Monika

Woźniak Paweł

40

2c cuk

Kościk Eugenia

Szatanek Magdalena

41

3a kuch

Woźniak Paweł

Trykacz Agata

42

3b kuch

Bidzińska-Myśliwiec Izabela

Skierkowski Grzegorz

43

3c cuk

Wojciechowska Aleksandra

Szatanek Magdalena

 

 

Odsłony: 1330

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły