24 listopada 2017 r. w Centrum Kreatywności odbył się I Warszawski Kongres „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy” zorganizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Adresatami tego przedsięwzięcia byli dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi. Kongres prowadził Pan Jarosław Gugała prezenter telewizji Polsat, który przeprowadził wywiad z Panią Anną Sochą dyrektorem ds. personalnych firmy Kramar S.A. i Panem Janem Polcynem Prezesem Grupy Dora Metal.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb warszawskiego rynku pracy oraz doradztwa zawodowego adresowanego do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto przedstawione zostały rozwiązania w zakresie współpracy szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz system doradztwa zawodowego w Niemczech.
Kongres objęty został patronatem honorowym rektorów uczelni współpracujących ze szkołami warszawskimi: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie objęte zostało także patronatem honorowym Konfederacji Lewiatan.


Na kongresie Naszą Szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Cieślak, oraz zaproszeni przez nas pracodawcy:
    Jan Polcyn – prezes Grupy Dora Metal
Krzysztof Kobyłecki  - dyrektor CTK Doram
    Emilia Pomianowska - dyrektor hali Selgros przy ul. Połczyńskiej
                     przedstawiciel firmy Transgourmet Polska sp. z o.o.
    Mincho Pachikov – Wicedyrektor Novotel Warsaw Center, AccorHotels
    Monika Derdej – Talent & Culture Coordinator Novotel Warsaw Center

Fotoreportaż z wydarzenia


Podczas Kongresu były także podpisywane porozumienia między szkołami i pracodawcami oraz został ogłoszony konkurs Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie. Pani dyrektor Marzena Cieślak,  w obecności Pana prezydenta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego i dyrektora Biura Edukacji Pani Joanny Gospodarczyk, podpisała porozumienia o współpracy z Grupą Dora Metal oraz firmą Transgourmet właścicielem sieci Selgros Cash &Carry.
Dzięki porozumieniu z Grupą Dora Metal nasi uczniowie uzyskają pomoc materialną w ramach programu stypendialnego – dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce zwłaszcza w zakresie przedmiotów zawodowych w następujących formach:
- stypendium dla uczniów wyróżniających się w nauce, szkoleń z zakresu  gastronomii i przekazywania uczniom pomocy naukowo-dydaktycznych;
- firma Dora Metal udostępni dla uczniów naszej szkoły nowoczesne Centrum Techniki Kulinarnej  w celu przeprowadzenia szkoleń, pokazów i warsztatów.
W ramach porozumienia odbędą się szkolenia i pokazy dla uczniów i nauczycieli dające możliwość praktycznego poznania wszelkich technik kulinarnych oraz zasad prawidłowego doboru sprzętu używanego w gastronomii, cukiernictwie, przetwórstwie żywności czy dziedzinach pokrewnych.
Organizowanie wraz z Naszą Szkołą konkursów o zasięgu ogólnopolskim, fundowanie nagród ich uczestnikom. Wsparcie w realizacji innowacji pedagogicznych prowadzonych w szkole.  

Porozumienie podpisane z firmą Transgoumet Polska Sp. z o.o. właścicielem sieci Selgros Cash & Carry stwarza naszym uczniom możliwość udziału w nowoczesnym procesie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej.
Porozumienie umożliwia przeprowadzenie innowacji pedagogicznych m.in. „Dziś uczeń - jutro mistrz” dla uczniów klas II o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych,  „Trener personalny – racjonalne żywienie i ruch” dla uczniów klas III o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych (w zakresie warsztatów kulinarnych).
W ramach porozumienia organizowane  będą staże dla uczniów klas objętych opieką Firmy oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla gastronomii.
 
Nasza szkoła bardzo aktywnie brała udział w przygotowaniu Kongresu. Warsztaty Szkolne przygotowały catering – wykwintne zakąski. Uczestnicy kongresu byli zachwyceni obsługą zorganizowaną przez uczniów naszej szkoły, ich postawą i profesjonalizmem. Dyrekcja szkoły składa szczególne podziękowania nauczycielom, uczniom i pracownikom administracji zaangażowanym w ten projekt.
Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje firmie Transgourmet Polska Sp. z o.o. właścicielowi Selgros Cash & Carry oraz firmie Gastro Magic Service za sponsorowanie tego wydarzenia.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły