Przygotowania do projektu Retopea

W ramach przygotowań do realizacji międzynarodowego projektu "Retopea" w naszej szkole odbywają się warsztaty edukacyjne, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii tolerancji, w tym tolerancji religijnej. Uczniowie przygotowują materiały, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad tak ważnym pojęciem, współistniejącym z wieloma innymi hasłami, w obszarze znaczeniowym wolności, równości i braterstwa. W szkole trwa nabór do projektu, a osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie w szkole prowadzą spotkania, które mają umożliwić młodzieży zrozumienie zależności ideowych i odnalezienie asocjacji, w tym literackich, związanych z tematem tolerancji, a więc prawa do różnorodności i wielokulturowości.

Grupa inicjatywna wykonała gazetkę tematyczną na II piętrze naszej szkoły, a w sali 205 Ambasadorowie Tolerancji pracują nad materiałami tematycznymi. Został również powołany Komitet Redakcyjny, który realizuje zadania, przewidziane celami projektowymi. Wkrótce poznacie Ich oraz owoce tej współpracy. Zapraszamy do włączenia się w nasze akcje. Wkrótce harmonogram, a już niedługo przygotowania do konferencji z okazji Dnia Praw.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie Religious Toleration and Peace (RETOPEA)
(grupa fokusowa i warsztaty docutubes)

Organizatorzy

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy The Open University (Milton Keynes, Wielka Brytania); instytucja koordynująca: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Czas trwania

15 października 2020 – 15 czerwca 2021

Temat

Badania nad historią, literaturą, sztuką, filozofią i religiami krajów i regionów europejskich oraz ich wpływu na różnorodność współczesnego społeczeństwa europejskiego.