Poniżej prezentujemy do pobrania następujące dokumenty:

1. Zasady rekrutacji do klas I-ych w ZSG.

2. Tabela z przedmiotami punktowanymi.

3. Podanie o przyjęcie do szkoły.

Zawody nauczane w ZSG

Prowadzimy nabór do TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEGO NR 1 w zawodach: 

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 
  • Technik hotelarstwa 

W BRANŻOWEJ SZKOLE GASTRONOMICZNEJ I STOPNIA proponujemy naukę w następujących zawodach: 

  • Kucharz 
  • Cukiernik

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa charakterystyka zawodów nauczanych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijanowskiego.

Logo Praktycznej Nauki Zawodu

Praktyczna nauka zawodu w ZSG im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego realizowana jest podczas odbywania przez uczniów praktyki zawodowej w uznanych restauracjach i największych hotelach w Warszawie. Nasi uczniowie podczas praktyk mają możliwość współpracy z takimi mistrzami kuchni jak: Karol Okrasa, Robert Sowa i Konrad Birek, Jarosław Uściński, Wojciech Modest Amaro, Jacek Grochowina oraz z wieloma innymi uznanymi w branży gastronomicznej fachowcami. Praktyczna nauka zawodu umożliwia uczniom  zdobycie umiejętności zawodowych oraz poznanie kultury i organizacji pracy w zespole. Wyróżniający się uczniowie bardzo często po odbyciu praktyk i ukończeniu szkoły otrzymują propozycje pracy w miejscach w których odbywali praktyki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Logo bazy dydaktycznej

Do dyspozycji naszych uczniów oferujemy:
- wyposażone zgodnie z najwyższymi standardami pracownie gastronomiczne, hotelarskie, obsługi konsumenta i komputerowe
- salę gimnastyczną i siłownię
- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
- bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym
- restaurację, stołówkę i bufet
- studio kulinarne
- internat dla dziewcząt 

Poniżej filmowa prezentacja:

Internat

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego możliwości jakie daje internat w naszej szkole: