2 września 2019 r. – początek roku szkolnego 2019/2020

24 kwietnia 2020 r. – zakończenie zajęć w klasach czwartych TGH

26 czerwca 2020 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

I  okres w klasach 1-3

2 września 2019 – 24 stycznia 2020 r.    

II okres w klasach 1-3

27 stycznia 2020 – 26 czerwca 2020 r.   

I okres w klasach  4

2 września 2019 – 13 grudnia 2019 r.

II okres w klasach 4

16 grudnia 2019 – 24 kwietnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

10 lutego – 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9  – 14 kwietnia 2020 r.

Ferie letnie

 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2019 r. /piątek/

Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r. /poniedziałek/

Święto Niepodległości

1 stycznia 2020 r. /środa/

Nowy Rok

6 stycznia 2020 r. /poniedziałek/

Trzech Króli

1 maja 2020 r. /piątek/

Międzynarodowe Święto Pracy

11 czerwca 2020 r. /czwartek/

Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

14 października 2019 r. /poniedziałek/

Święto Edukacji Narodowej

2 stycznia 2020 /czwartek/

Dni przed świętem Trzech Króli

3 stycznia 2020 /piątek/

Dni przed świętem Trzech Króli

9 stycznia 2020 r. /czwartek/

Część praktyczna  egzaminu zawodowego *

10 stycznia 2020 r. /piątek/

Część pisemna egzaminu zawodowego*

4 maja 2020 r./poniedziałek/

Egzamin maturalny z języka polskiego *

5 maja 2020 r. /wtorek/

Egzamin maturalny z matematyki *

6 maja 2020 r. /środa/

Egzamin maturalny z języka angielskiego

12 czerwca /piątek/

Dzień po święcie Bożego Ciała

23 czerwca 2020 /wtorek/

Część pisemna egzaminu zawodowego

*Dni wolne wyłącznie dla uczniów TGH

Terminy wystawiania   nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen rocznych i końcowych

Do 2 grudnia 2019 r.

klasy 4 TGH /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do 7 kwietnia 2020 r.

klasy 4 TGH

Do 8 czerwca 2020 r.

klasy 1-3 TGH i BSG

 Zebrania Rady Pedagogicznej

29 sierpnia 2019 r. /czwartek/

Podsumowanie roku szkolnego 2018/19

30 sierpnia 2019 r. /piątek/

Organizacja roku szkolnego 2019/20

3 września 2019 r. /wtorek/

Organizacja roku szkolnego 2019/20

3 grudnia 2019 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych, kl. 4 - oceny końcowe

10 grudnia 2019 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna i końcowa  klas czwartych

21 stycznia 2020 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna klas 1-3

4 lutego 2020 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE I  OKRESU

7 kwietnia 2020 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4

21 kwietnia 2020 r. /wtorek/

Klasyfikacja końcowa klas 4 TGH

9 czerwca 2020 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 1-3

18 czerwca 2020 r. /czwartek/

Klasyfikacja roczna klas 1-3

30 czerwca 2020 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE ROKU

 Zebrania z rodzicami

10 września 2019 r. /wtorek/

Zebranie organizacyjne –  wszystkie klasy - informacja o Statucie, regulaminach, wymaganiach edukacyjnych

12 listopada 2019 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy 

3 grudnia 2019 r. /wtorek/

Klasy 4 -  przewidywane oceny końcowe i nkl z przedmiotów kończących się

28 stycznia 2020 r. /wtorek/

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

7 kwietnia 2020 r. /wtorek/

Klasy 4   oceny przewidywane i nkl, pozostałe klasy- zebranie informacyjne

9 czerwca  2020 r. /wtorek/

Klasy 1-3  oceny przewidywane i nkl

 

Odsłony: 668

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły