Relacja z wycieczek

Odsłony: 1347

     Jedną z inicjatyw w ramach  obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości jest popularyzowanie naszej historii, przypominanie najważniejszych wydarzeń ze szczególnym naciskiem na  wiek XX. Mając na uwadze to, że szkolny radiowęzeł pozwala dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy, jest to bardzo dobra możliwość przekazywania wiedzy naszym uczniom. Prezentowane  audycje mają  zwykle ciąg dalszy - uczniowie na lekcjach dopytują, komentują i dyskutują. Uzupełnieniem  są prezentacje wyświetlane na szkolnych telebimach, dotyczące omawianych wątków.

        Uczniowie usłyszeli miedzy innymi następujące audycje:

17 września - agresja radziecka na Rzeczpospolitą,

2  października - Powstanie Warszawskie,

13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego,

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.

         Dodatkowo realizowane są audycje „na  zamówienie” czego przykładem jest opowieść o Biwie o Anglię i polskim Dywizjonie 303, w związku z wyjściem klas do kina na film oparty na tej historii. Autorką i prezenterką wystąpień jest pani  Monika Stempień.

Odsłony: 1440

ODKRYTE "NASZE MIEJSCA PRZESZŁOŚCI" W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY SZKOŁY
W ramach obchodów Rcznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie realizowali różnorodne projekty miejskie, zwiazane z programem "Warszawa stolicą wolności". Uczestniczyli w miejskich przedsięwzieciach kulturowo-historycznych (KORT, TPW, PTTK, Przystanek Historia, Dom Spotkań z Historią, brali udział lekcjach rocznicowych organizowanych przez muzea, obserwowali wystawy i projekty biblioteczne, a także brali udział w różnorodnych konkursach. Jednym z nich był Ogólnopolski Konkurs Multimedialny Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”-„Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny”. Uczniowie pod opieką pani Ewy Skrońc-Bielak odkryli i odwiedzili miejsca znaczące w okolicy szkoły, a następnie opracowali multimedialnie wyniki swych odkryć i umieścili na stronie projektowej konkursu. Poniżej przedstawiamy historyczne odkrycia "naszej małej ojczyzny".

  1. Placówka „Jajczarnia” (ul. Hoża 51) położona w pobliżu naszej szkoły jest świadectwem największego patriotyzmu całego społeczeństwa Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego powstała tam wytwórnia broni na potrzeby powstańczej Warszawy. Organizatorem tego miejsca był kpt. Michał Bucza. Znajdowała się tam również elektrownia polowa, nazywana „wielką improwizacją”, ponieważ powstała ona niemal z „niczego”, z tego, co udało się znaleźć na terenie Politechniki Warszawskiej, w warsztatach oraz zakładach przemysłowych (materiały eksploatacyjne wtórne, części mechaniczne i elektryczne).

 Pomysłowi inżynierowie, mechanicy i technicy wykorzystywali każdy odzyskany element, aby w twórczy sposób zbudować „z odpadków” niezbędną dla warszawiaków fabrykę mocy. Elektrownia dostarczała wodę szpitalom powstańczym oraz mieszkańcom w jej rejonie, co stanowiło niezwykłe wyzwanie, bowiem woda i prąd były podstawą utrzymania ludzi przy życiu. Nazwa tej placówki pochodzi od Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, która już wtedy znajdowała się pod okupacją niemiecką. Dzięki elektrowni mogły działać warsztaty rusznikarni "Jajczarni", a Komenda Główna AK mogła utrzymywać stałą, dwustronną łączność przy pomocy radiostacji krótkofalowych z naczelnymi władzami polskimi w Londynie, co było podstawą prowadzenia działań powstańczych na terenie Warszawy.

Odsłony: 2092
W grudniu 2017 roku w naszej szkole były podejmowane inicjatywy, związane z Dniem Praw Człowieka.
Finał uroczystości w postaci Konferencji oraz Debaty społecznej odbył się w dniu 11 grudnia. Został przygotowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”, Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej  oraz Samorząd Uczniowski. Uroczystość została otwarta oraz podsumowana przez Dyrektor ZSG Marzenę Cieślak, która w swym wystąpieniu podkreśliła,  że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948

roku w Paryżu i do tej pory jest fundamentem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Na jej bazie powstało dziesiątki konwencji, np. Konwencja Praw Dziecka. 

Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych tworzy Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, który określa obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa, należne człowiekowi od dnia urodzin.

Odsłony: 3372


W dniu 20 listopada, w rocznicę autentycznego młodopolskiego wesela (data ślubu Rydla) odbyła się w naszej szkole konferencja polonistyczno-czytelnicza, której tematem było wspólne „odczytanie” symboliki dramatu Wyspiańskiego. Projekt został przygotowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych oraz Bibliotekę Szkolną w ramach Narodowego Roku Czytania „Wesela” 2017. W trakcie konferencji uczniowie wysłuchali wykładów p. Elżbiety Zarębskiej i p. Ewy Bielak, które zostały zapisane przez szkolne koło dziennikarskie i stanowią przedmiot publikacji poniżej. Uczniowie uczestniczyli również w wystawie tematycznej, przygotowanej przez Bibliotekę Szkolną ( p. Grażyna Piątkowska, p. Marcin Rakowicz), zapoznali się z prezentacjami uczniów oraz filmem wykonanym przez klasę III c pod opieką wychowawczyni (skład filmu: Adam Anioła i Julia Grabska). Przedstawiciele Koła Teatralnego     ( Bartek Bazydło, Bartek Sobolewski, Katarzyna Zielińska, Agata Kazubska) odczytali na głos wybrane fragmenty „Wesela”, a następnie uczniowie zgromadzeni w sali zapoznali się z analizą moralnych, ponadczasowych przesłań dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

ZESPÓŁ WSPIERANIA UZDOLNIONYCH OGŁOSIŁ KONKURS LITERACKI "NARODOWE CZYTANIE ~<WESELA>".
Regulamin konkursu został wywieszony w gablocie przy sali 205.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele ZSG oraz zaproszeni Goście.

Odsłony: 2388

Narodowe czytanie „Wesela” 2017 lekcją patriotyzmu i miłości do literatury - „A to Polska właśnie”

Część I - z wizytą u Wyspiańskiego, parzenie kawy
W tym roku mija 110. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego, a „Wesele" zostało wybrane jako lektura Narodowego Czytania 2017.
W ramach kontynuowania tradycji czytelniczych w naszej szkole - klasa III c pod opieką p.Ewy Bielak w listopadowy dzień przeniosła się do salonu Wyspiańskiego, aby wspólnie przeczytać fragmenty jego dramatu i napić się świeżo zmielonej, tradycyjnej kawy z mlekiem, jak na przełom XIX/XX wieku przystało. W spotkaniu salonowym uczestniczyli również zacni Goście - dyrektor Marzena Cieślak, wicedyrektor Elżbieta Fatyga, a także inni nauczyciele i bibliotekarze ZSG.
Odsłony: 23649

Nasz naród jak lawa czyli… czytanie lekcją patriotyzmu

W czasach romantyzmu, po nieudanej próbie odzyskanie niepodległości w 1830-31 roku, Mickiewicz w III części dramatu „Dziady” odważnie podjął zakazany wątek patriotyczny i zadedykował dzieło prześladowanym patriotom:

„Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu współuczniom - współwięźniom - współwygnańcom za miłość ku ojczyźnie - prześladowanym, z tęsknoty - ku ojczyźnie - zmarłym w Archangielu - na Moskwie - w Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom…”.

Opisując codzienną walkę o zachowanie tożsamości narodowej Polaków, którzy nie potrafili pogodzić się z utratą Ojczyzny, przybliżając losy torturowanych więźniów czy relacjonując proces wywożenia młodzieży i dzieci na Sybir, poeta starał się ukazać różne odcienie patriotyzmu.

Czytając o losach represjonowanych Polaków, którzy mimo wszystko odważnie walczyli o wolność Ojczyzny, a jeśli nie mieli takiej możliwości – pozostawali wierni swoim przekonaniom – odbiorcy utworu (młodzi ludzie, patrioci) dojrzewali, odnajdując w sobie siłę i miłość do kraju. Naszego kraju.

Odsłony: 2531


Na zdjęciu Marta Kowalczyk składająca kwiaty na grobie bohaterów.


Uczniowie ZSG (również jako harcerze) czynnie włączyli się w piątkowe i sobotnie obchody rocznicowe i uczestniczyli w działaniach na rzecz pamięci o drogach do niepodległej ojczyzny.
W Zespole Szkół Gastronomicznych w tygodniu poprzedzającym sobotnią uroczystość 99.lecia odzyskania niepodległości odbyło się szereg działań (konkursy, lekcje, pogadanki, filmy), upamiętniających ten szczególny i ważny dla Polaków moment historyczny. Zostały wywieszone flagi oraz zaprezentowano informacje przypominające uczniom okoliczności odzyskania niepodległości. Na korytarzach pojawiły się liczne wystawy i gazetki informacyjne, a telewizja szkolna emitowała tematyczne prezentacje o charakterze niepodległościowym.

W piątek 10 listopada 2017 roku od rana szkołę wypełniły dźwięki znanych pieśni patriotycznych oraz odezwy niepodległościowe czytane przez nauczycieli historii i uczniów szkoły. W trakcie dużej przerwy dyrektor Marzena Cieślak zainicjowała  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Razem z uczennicami stworzyła okazjonalny chór i przewodziła nim, skupiając uwagę wszystkich uczniów szkoły na temacie tego działania- odzyskaniu niepodległości przez Polaków w 1918 roku. Uczniowie chętnie włączyli się we wspólne patriotyczno-muzyczne przedsięwzięcie.

Odsłony: 2019

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Niezaburzony błędów przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.OPIS PROJEKTU CZYTELNICZO-PATRIOTYCZNEGO
 
Lektury romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego powstawały w okresie wyjątkowo trudnym dla Polaków. To właśnie w czasach zaborów literatura zaczęła pełnić dodatkowe, ważne funkcje, które pozwalały uchronić młode pokolenia Polaków przed wykorzenieniem z tradycji narodowej. Przypomnienie tych lektur, znanych, a nie zawsze lubianych, stało się podstawą projektu szkolnego ZSG  w „Roku dla Niepodległej”, który hasłem nadrzędnym czyni przypomnienie dróg, jakie Polacy przeszli w swej historii, aby odzyskać i utrzymać niepodległą ojczyznę. W czasach romantyzmu ostoją polskości uczyniono dworek szlachecki, małą ojczyznę, symbol tożsamości narodowej.  Poeci romantyczni sformułowali koncepcje walki narodowowyzwoleńczej. W pozytywizmie patriotyzmem stała się praca na rzecz ojczyzny w celu wzmocnienia potencjału ekonomicznego kraju, a Młoda Polska ponownie rzuciła hasło walki o wyzwolenie. Dwudziestolecie było ostatnim przystankiem na drodze do niepodległości, wypatrywanej przez Polaków przez 123 lata.

Odsłony: 5404
 

Inicjatywy ZSG związane z drogami Polaków do odzyskania niepodległości:

1. Konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

2. Projekt czytelniczo-patriotyczny "Pokochajmy polskie lektury - Soplicowo".

3. Uczniowie ZSG dla Niepodległej.

4. "Nasz naród jak lawa."

5. Narodowe czytanie "Wesela".

6. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PATRIOTYCZNY "ŚLADY PRZESZŁÓŚCI": sladyprzeszlosci.pl

Przejdź do działu:

NIEPODLEGŁA

Odsłony: 4635

Dnia 3 listopada 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

Arkusz konkursowy składał się z 27 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród ponad 60 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Tematyka konkursu przeprowadzonego tuż przed obchodami święta odzyskania niepodległości wpisuje się w obowiązujący obecnie „Rok dla niepodległej” oraz rok poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

            Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

Odsłony: 3452

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły