Tytuł projektu: „Postaw na rozwój”

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.08.2021

Wartość projektu: 455.446,25 zł

Kwota dofinansowania: 409.476,25 zł

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkoły w projekcie: 46.647,00 zł

Cel główny projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie (ZSG), odpowiadającego za aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie gastronomii, dietetyki i usług trenerów personalnych poprzez realizację zajęć, praktyk i staży dla 80 uczniów, podnoszenie kompetencji 2 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2021 r.

W ramach projektu, do dotychczasowej oferty zajęć ZSG, wprowadzone zostaną nowe elementy wiedzy dotyczącej spersonalizowanej dietetyki oraz stylu życia tzw. ”fit” i umiejętności praktycznych, związanych z zawodem Trenera Personalnego. 

Odsłony: 1099

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły