W dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu varsavianistycznego, w ramach którego realizowane były Kursy Wiedzy o Warszawie dla młodzieży szkół warszawskich oraz projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta.Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego ", realizowanego w ścisłej współpracy przez kilka podmiotów: Radę Osiedla Erazma, Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, TPW oddział Tarchomin, RSM Praga i Koło Gospodyń Miejskich.

Uczniowie ZSG oraz młodzież z osiedla Erazma aktywnie uczestniczyli w happeningach tematycznych, wycieczkach, warsztatach kulturowo- kulinarnych, literackich, fotograficznych i historycznych, konferencjach i jednocześnie realizowali SPEK ZSG, tematem którego stały się realia rekreacyjnej kultury miejskiej w kontekście struktury formalnej i literackiej. - poznawanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Warszawy- najbliższego środowiska i regionu, domu rodzinnego, wpisanych w tradycje twórczości literackiej i architektonicznej.

Odsłony: 1085


Na pewno każdy był w Pałacu Kultury i Nauki, to przecież jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów przestrzeni ubiegłego stulecia. Nie każdy jednak uczestniczył w sesji Rady Miasta i miał możliwość uczestniczenia w obradach nad ważnymi dla stolicy sprawami.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie od 1955 roku jest najwyższym budynkiem w Polsce i jednym z pięciu najwyższych w Europie.
Po 1989 r. nie brakowało głosów, aby ów swoisty pomnik stalinizmu zburzyć, pozbawić ozdób, przeszklić, obniżyć lub zasłonić wyższymi od niego wieżowcami. Trzeba było ponad dwudziestu lat, aby uszanować doniosłą dla polskiej nauki i kultury rolę gmachu, a także jego wartość materialną, ekonomiczną i... zabytkową, co zostało potwierdzone  wpisem do rejestru zabytków.  
W dniu 30 maja Koło projektowe WIE pod opieką pani Bielak, wraz z zaprzyjaźnionymi nauczycielami miało możliwość sprawdzenia, jak wygląda Sesja Rady Miasta, na której pani Ewa Skrońc-Bielak wygłosiła przemówienie na temat pracy nauczycieli warszawskich - budowniczych słów i czynów, dziękując Radzie Miasta za wsparcie oświaty w nauczaniu młodych pokoleń idei patriotyzmu, tolerancji i pracy. Nawiązała do czasów oświecenia oraz idei zawartych w pierwszej polskiej powieści „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” , której autorem jest Ignacy Krasicki oraz przypomniała reformatorskie działania Komisji Edukacji Narodowej, wskazując, że nowoczesna oświata jest podstawą mądrego państwa.

Odsłony: 799


W ramach realizowanego projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Sny o Warszawie" uczniowie naszej szkoły starają się tworzyć utwory reklamujące stolicę oraz dokumentować jej piękno za pomocą wykonywanych w trakcie plenerów fotograficznych zdjęć pejzażowo-industrialnych.  Na początek prezentujemy wiersze klasy III c z oraz zdjęcia wykonane przez dziennikarzy z klasy I d.

Odsłony: 1457


Edukacja kulturowa i czytelniczo-medialna dotycząca kultury warszawskiej- literackiej, architektonicznej i społecznej jest integralną częścią projektu WIE „Budowniczowie Warszawy”.
W trakcie pozalekcyjnych warsztatów kulturowo-fotograficznych młodzież ZSG (uczestnicząca w projekcie) stworzyła wielobarwny, mozaikowy portret miasta-ludzi, codziennego rytmu ulic oraz prostych doznań, typowych dla kultury warszawskiej.
Do realizacji projektu uczniowie wykorzystują własne badania, lektury projektowe oraz analizę dokumentów w bibliotekach miejskich oraz program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Dokument ten został wynegocjowany przez stronę społeczną, władze stolicy i środowiska twórcze.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Dokument ten został wynegocjowany przez stronę społeczną, władze stolicy i środowiska twórcze.
Poniższe zdjęcia ukazują metropolitalną złożoność .Z jednej strony stolica przyciąga artystów i uwagę całego środowiska kulturalnego, a jej otwartość i dynamika kreują unikalny w skali Polski i Europy obieg, a z drugiej strony ta złożoność bardzo komplikuje możliwości wpływania na kształt środowiska kultury, bowiem masowość i powszechność wzorców czasami są bardziej zakorzenione w tradycji niż dostęp do kultury wysokiej. Dlatego należy próbować różnorodnych i innowacyjnych instrumentów oddziaływania na kulturę, czego przykładem jest model czynnego uczestnictwa uczniów w różnorodnych eventach Warszawy.

Odsłony: 1394


W ramach projektu WIE 2019 „Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta” uczniowie spacerują ulicami miasta, a przewodnikiem ich wypraw stają się zachowane, archiwalne fotografie, makiety, upamiętniające architektoniczną urodę stolicy, a także wspaniałe utwory literackie, przywołujące klimat przedwojennej Warszawy, tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Wspólne spacery stają się jednocześnie warsztatem plenerowym, w trakcie którego uczniowie uczą się wykonywać amatorskie i profesjonalne zdjęcia pod kierunkiem studentki Uniwersytetu Warszawskiego.Zapraszamy Was do obejrzenia, a także tworzenia fotogalerii miasta, które jest pomnikiem odzyskanej i odbudowanej kultury.
Poniżej zamieszczamy również link do filmu, na którym znajduje się odrestaurowana w postaci makiety Warszawa, którą można oglądać w Teatrze Kamienica.

LINK

Odsłony: 1444


Na osiedlu ERAZMA wiosenne nowości okazały się niezwykle efektywne! Z inicjatywy mieszkańców osiedla i Rady Osiedla Erazma przewodnicząca Rady – Ewa Skrońc-Bielak powołała nowy oddział znanego i cenionego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – TPW Oddział Tarchomin. Siedziba tej szacownej organizacji mieści się w nowym budynku administracji przy ul. Erazma z Zakroczymia 2A. Nie da się ukryć, że na nową administrację czekali i mieszkańcy i działacze osiedlowego samorządu, a także młodzież współpracująca z
 
W dniu 7 marca 2019 roku w nowej siedzibie Rady Osiedla „Erazma” RSM „Praga” o godzinie 18.00 odbyło się przedsięwzięcie kulturowo-integracyjne  z okazji „Dnia Kobiet”. Inicjatorem spotkania było wspomniane, nowopowstałe Koło Gospodyń Miejskich – „Tarchomin”, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział „Tarchomin”, Rada Osiedla „Erazma”, Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej w Zespole Szkół Gastronomicznych im.prof. E.Pijanowskiego,  oraz RSM „Praga”. Tematem przewodnim spotkania stał się wdzięczny temat  „Kobiety Warszawy.”

Odsłony: 1514
  W ramach realizacji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych szkolne kółko dziennikarskie wybrało się do Muzeum Warszawy, znajdującego się na Rynku Starego Miasta w Warszawie, aby przekazać innym uczniom  wiedzę dotyczącą naszego miasta. Siedziba Muzeum Warszawy przypomina labirynt, ponieważ są to połączone wnętrza wszystkich kamienic północnej strony rynku. Można tam przechodzić przez dawne mieszkania i klatki schodowe.

Całe muzeum składa się… aż z pięciu pięter. W piwnicach znajdują się dane warszawskie, historie dziejów kamienic oraz gabinet archeologiczny. Dane warszawskie są to wykresy, plany i mapy pokazujące Warszawę oraz to jak się zmieniała na przestrzeni lat.

Weryfikują one stereotypy i obiegowe opinie na temat miasta oraz jego mieszkańców. Dzieje kamienic to nic innego niż pokazane zmiany w architekturze kamienic na Rynku Starego miasta. Gabinet Archeologiczny to znalezisko wykopalisk z terenów Warszawy, takich jak fragmenty naczyń ceramicznych, ułamki naczyń szklanych, czy kafle piecowe. Rzeczy przedstawione w tym miejscu są to przedmioty niecodzienne, które przybliżają szczegóły warsztatu pracy, rozrywki i życia intymnego różnych grup mieszkańców Warszawy.
Na parterze znajduje się Gabinet Syren Warszawskich, Gabinet Pomników Warszawskich, Suwenirów, Pocztówek, Detali Architektonicznych, Gabinet Planów i Map Warszawy. W Gabinecie Syren Warszawskich można dowiedzieć się wszystkiego na temat Warszawskiej Syrenki, jej przemian oraz historii. W Gabinecie Pomników Warszawskich można zobaczyć na zdjęciach wszystkie pomniki upamiętniające wybitne osobistości oraz ważne dla miasta i kraju wydarzenia historyczne. W Gabinecie Suwenirów zobaczyć można drobiazgi pokazujące miejsca uważane za godne zapamiętania w Warszawie. W Gabinecie Pocztówek można podziwiać pocztówki z nieistniejącymi już ulicami, placami oraz budowlami Warszawy. W Gabinecie Detali przedstawione są detale reprezentujące trzy epoki polityczne: czasy rządów Wazów, Wettynów i okres Królestwa Polskiego. W ostatnim Gabinecie na tym piętrze, Gabinecie Planów i Map Warszawy, znajduje się obszerna kolekcja kartograficzna zróżnicowana pod względem wartości materialnej, kartometrycznej, informacyjnej oraz artystycznej.

Odsłony: 1232W ramach realizacji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych grupa projektowa zainicjowała próbę odkrycia roli, historii i funkcji kobiet Warszawy. Na początku odbyliśmy spacery ulicami Warszawy i próbowaliśmy (za pomocą wywiadów) dowiedzieć się, co myślą warszawianki o swoim życiu, a także, co szczególnie ważnego w ich biografii kojarzy się ze stolicą. Zebrane informacje były wykorzystane do eventu kulturowego „Kobiety Warszawy”, który miał miejsce 7 marca (reportaż wkrótce). W trakcie wstępnych badań nad historia kobiet Warszawy odnieśliśmy się do biografii pisarek pozytywistycznych, „Lalki” B.Prusa, „Kronik Tygodniowych” oraz „Marty” E. Orzeszkowej. Dużą pomocą była również powieść "Hotel Varsovie. Bunt chimery" Sylwii Zientek, która opowiada o „cenie podążania za marzeniami, kobiecej wolności i historii miasta, które ją zauroczyło”.

Odsłony: 1724

„Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta. Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego - 2019”.

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu kulturowego. Projekt stanowi cykl działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15.rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy varsavianistycznej-literackiej i historycznej na temat przemian stolicy jako elementu integracji społecznej poprzez rozwój świadomości uczniów w zakresie znajomości lokalnej tradycji.

Odsłony: 2267

„Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta. Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego - 2019”.

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu kulturowego. Projekt stanowi cykl działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15.rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy varsavianistycznej-literackiej i historycznej na temat przemian stolicy jako elementu integracji społecznej poprzez rozwój świadomości uczniów w zakresie znajomości lokalnej tradycji.

1 marca grupa projektowa udała się na swój pierwszy varsavianistyczny, projektowy event: „W oczekiwaniu na przedwiośnie Gajowca i szklane domy Baryki czyli sny o potędze Warszawy 1918-1939” . Druga część wycieczki była kontynuowana w dniu 4 marca.
Wiele się działo na warszawskim spacerze z Cezarym Baryką...

Słońce (już marcowe) oświetlało trasę literackiej podróży, inaugurując kolejną edycję projektu, tym razem tropem wielkich budowniczych Warszawy. Trasa została podzielona na dwa etapy, jak dwie strony Warszawy:

Odsłony: 1718

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły