PROJEKT WIE W ZSG 2018

HISTORYCZNO-LITERACKI WEHIKUŁ CZASU

W naszej szkole od 2011 roku są realizowane projekty kulturowe Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, których autorem jest pani Ewa Bielak. Dzięki zaangażowaniu młodzieży w przedsięwzięcia miejskie, wszystkie z badanych aspektów użyteczności wszystkich edycji projektu zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników i osoby współpracujące.

Tegoroczny projekt nosił tytuł "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego" i był zgodny z Programem Rozwoju Kultury dla Warszawy do 2020 - „Miasto kultury i obywateli”, projektem „Warszawa-stolica wolności”, z kalendarzem roku szkolnego,  programem czytelniczym biblioteki szkolnej ZSG, podstawą programową języka polskiego, wiedzy o kulturze  i historii , uroczystościami państwowymi i kulturowymi m.st. Warszawy.

Odsłony: 1853

Edukacja kulturowa związana z realizacją projektu WIE - Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych łączy w sobie kształcenie artystyczno-kulturowe z profilem zawodowym szkoły. Ideą programu jest wyzwalanie potencjału twórczego uczniów poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania w czasie lekcji  (drama edukacyjna, projekt, panel dyskusyjny) oraz form medialno- teatralnych w trakcie zajęć pozalekcyjnych (etiudy filmowe, teatr małych form, wywiad dziennikarski, fotografia reportażowa, projekt graficzno-plastyczny, piosenka i taniec). Integralną częścią programu są  „Obiady czwartkowe” i sesje kulturowe, tworzące tradycję i ceremoniał szkoły. „Obiady czwartkowe to nie tylko coroczne sesje kulturowe lecz także lekcje języka polskiego i wiedzy o kulturze , a także dodatkowe zajęcia kulturowo-varsavianistyczne wpisane w realizację Kursów wiedzy o Warszawie oraz treści programowych projektu „Historyczno-literacki wehikuł czasu”. Wszystkie przedsięwzięcia łączy oczywiście czwartek, ustanowiony przez Króla Stanisława Augusta dniem kultury w Warszawie, obchodzonym za pomocą spotkań przedstawicieli świata sztuki.
Zajęcia kulturowe umożliwiają  zdobycie umiejętności twórczego współdziałania z rówieśnikami, wyrobienie potrzeby uczestniczenia w zajęciach twórczych, zwiększenie wiedzy o kulturze wysokiej. Umiejętności praktyczne to przede wszystkim obróbka filmów, przygotowywanie materiałów na stronę internetową, nauka kultury zawodowej, sztuka retoryki i autoprezentacji, organizacja imprez o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
Przeprowadzono 14 spotkań o różnorodnej tematyce - od obchodów Dnia Ekologii, Dnia stołu,  Dnia warzyw i owoców, Dnia Literatury, Dnia Pisarzy, po Międzynarodowy Dzień Ciasteczka, przypadający na dzień 29 maja.

Odsłony: 1644

Ulice marca1968 – od Poznańskiej po Krakowskie Przedmieście

Grupa projektowa w trakcie swych podróży historyczno-literackim wehikułem czasu zatrzymała się na symbolicznym przystanku historii wolności w 1968 roku. Uczniowie odwiedzili warszawską „patelnię”, a następnie udali się w podróż, śladami studentów sprzed pól wieku. A dlaczego?
Na warszawskiej "patelni" przy metrze Centrum powstał bowiem nowy mural, upamiętniający 50. rocznicę wydarzeń z marca 1968 roku.

Odsłony: 1802


W dniu 8 marca trzy klasy maturalne (pod opieką p. Katarzyny Goliszewskiej-Szadury, p. Ewy Skrońc-Bielak i p. Marcina Rakowicza) udały się na kulturowy spacer do…Teatru Buffo. Uczniowie spacerowali ulicami Śródmieścia, poznając literacką historię Warszawy, a następnie, po dotarciu do Teatru Buffo mieli okazję uczestniczyć w spektaklu pt. „Tango”.
„Tango” to dramat -  lektura szkolna, bardzo lubiana przez uczniów, ale to również najbardziej znany i najważniejszy utwór Sławomira Mrożka o społecznych zagrożeniach. Warto go poznać, warto do niego wracać .  Spektakl zawierał nowatorskie reinterpretacje, zwłaszcza w sferze muzyki, autorzy aranżacji mają bowiem nadzieję, że to nowe wydanie będzie do tego powrotu zachęcać. Okazało się, że choć od napisania tego tekstu minęły 54 lata, wciąż mówi on o nas.
Pokazuje w zwierciadle czasu, że…cały świat to teatr.

Odsłony: 1955

W drodze do niepodległości na ulicy Poznańskiej. Pewna kamienica i jej tajemnica.

Ulica Poznańska liczy około 700 metrów… Jej historia jest bardzo bogata w niezwykle ciekawe historie ludzi, miejsc, zdarzeń… Tu znajduje się nasza Szkoła.
Pozwólmy więc przemówić murom, które na nowo przypominają o przeszłości.  
Zapraszamy was na pierwszą wycieczkę ulica Poznańską.
Odsłony: 1731

W Warszawie Słowackiego

Warszawskie drogi do niepodległości.

Od romantycznego ideału walki po programy odnowy dwudziestolecia.

W dniu 22 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Biuro Edukacji oraz Dom Spotkań z Historią. Wykład otwierający projekt „Szkoła Niepodległa” (realizowany w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości) był wstępem do pracy w grupach nad pojęciami patriotyzmu i narodu. Wykład miał na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie poprowadził dr Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji PAFW, który słuchaczom zaprezentował pracę historyka "od podszewki", a także spojrzał krytycznym okiem na mitologię narodową oraz historię dążeń Polaków do niepodległości.

Odsłony: 1925

Tradycje patriotyczne i historia ZSG wpisane w mury ulicy Hożej 51

W obrębie naszej szkoły znajduje się mnóstwo ciekawych miejsc, które wymagają odtworzenia w pamięci nowych pokoleń.  O dziwo, są to miejsca, które łączą się na wiele sposobów z historia naszej szkoły, z jej Patronem i tradycjami. Jednym z takich miejsc jest znana wszystkim ulica Hoża, na której znajdują ciekawe obiekty gastronomiczne, cukiernicze, serowarskie , „okienko życia” , ale przede wszystkim jedno miejsce, które ma swą niezwykle ciekawą przeszłość niepodległościową. Jest to Hoża 51. Po lewej stronie jest wejście do znanej wszystkim uczniom ZSG firmy "Serwar". Ul. Hoża 51 - do 2010  była bowiem siedzibą Fabryki Serków Topionych "SERWAR", obecnie znajduje się tu siedziba HardGAMMA Consulting i przestrzeń Coworkowa.

Nazwa ulicy - Hoża wywodzi się z dawnej drogi polnej. Nazwę, zatwierdzoną w 1770 r., zawdzięcza dobremu stanowi ciągnących się wówczas wzdłuż niej ogrodów. Pierwotnie sięgała tylko do ulicy Poznańskiej - dalszy odcinek, do dzisiejszej ulicy Chałubińskiego, dodano około 1872 r.

Link do historii ulicy Hożej

Odsłony: 2374

Ruszył projekt „Wehikuł czasu”

Przystanek I - Zaułek Braci Pakulskich na Placu Konstytucji

Uczniowie Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego rozpoczęli realizację zadań przewidzianych harmonogramem Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Powołano grupę inicjatywną i opracowano plan strategiczny, a następnie ustalono daty poszczególnych przedsięwzięć projektu WIE -"Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego."

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną, dotyczącą poszukiwania tropów niepodległościowych w przestrzeni miejskiego Centrum. Pierwszą odkrytą historią stał się Zaułek Braci Pakulskich, a także przestrzenie Hali Mirowskiej.

Odsłony: 1980

W Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim nr 1 rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego."
Projekt została zgłoszony w grudniu 2017 roku i został nominowany do realizacji przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w styczniu 2018 roku.
Celem projektu jest zapoczątkowanie wszechstronnego, interdyscyplinarnego zbadania tradycji i dziedzictwa narodowego Warszawy w kontekście odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz uwiecznienie miejsc i stylów odzyskanej kultury miejskiej i ocalonych od zapomnienia elementów dziedzictwa narodowego, zagrożonych w czasie zaborów.


W styczniu została przeprowadzona rekrutacji i powołano grupę inicjatywną. Od tego momentu trwają prace nad przygotowaniem materiałów do publikacji "Wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)". Zespół Wspierania Uzdolnionych pracuje nad przygotowaniem cyklu spotkań nt. warszawskich „wzorów” kultury niepodległej Polski, podkreślających ciągłość i tożsamość tradycji narodowej (opisów i funkcji społecznej tradycji, obyczajów, miejsc spotkań, np. teatru, kawiarni, uczelni, salonów czytelniczych i literackich), przygotowanie happeningu tematycznego (dot. kultywowania tradycji narodowowyzwoleńczych) oraz wycieczek "Śladami wolnych warszawiaków".
Uczniowie pracują również nad przygotowaniem cyklu warsztatów i zajęć, konkursu, wystawy fotograficznej „Literackie historie oraz ikonograficzne zapisy tradycji niepodległościowych". Słowo, obraz i muzyka.
Planowane jest przeprowadzenie szkolnej sesji kulturowo-patriotycznej, a podsumowaniem będzie konferencja naukowo-kulturowa dot. odkrytych wzorów niepodległej kultury Warszawy - z prezentacją filmową i wypowiedziami animatorów kultury. Zostanie zorganizowane spotkanie z pracownikami naukowymi (historycy, kulturoznawcy), przewodnikiem oraz animatorami kultury.
Nad całością projektu czuwa autorka przedsięwzięcia - pani Ewa Skrońc-Bielak, szkolny koordynator edukacji kulturalnej, lider szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”.

Odsłony: 1678

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły